Krátky prehľad zákona o športových podujatiach

V tomto článku sa chceme pozrieť na hlavný zákon ovplyvňujúci dianie na tribúnach – Zákon 479/2008 o Organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí. Je to jeho krátka analýza, v ktorej sa pozrieme na jeho kľúčové časti a čo z nich pre nás, fanúšikov, vyplýva. Nechceme sa pozastavovať nad logikou a nelogikou týchto nariadení.


Cieľom toho článku je pozrieť sa na zákon 479/2008, podľa ktorého sa riadia kluby, SFZ a polícia pri organizovaní zápasov a pokúsiť sa nájsť základné nariadenia a body ktoré sa nás, fanúšikov týkajú. Je dobré mať aspoň základný prehľad o týchto bodoch aby sme vedeli čo môže klub, čo usporiadateľ a čo polícia.

Zo zákona 479/2008 sme vybrali niekoľko hlavných bodov, týkajúcich sa fans. Z nich vyplývajú nasledovné veci:

Návštevník zápasu má zakázané:

 • prísť na stretnutie opitý, alebo pod vplyvom iných „omamných“ látok (§7 ods. 2)
 • konzumovať na zápase „zakázané látky“ a v prípade vydania zákazu aj alkohol (§7 ods. 2)
 • vnášať na tribúnu strelné zbrane a pyrotechniku (§7 ods. 2)
 • mať zahalenú tvár, ALE IBA v prípade, ak je voči nemu vedená razia polície A ZÁROVEŇ bol vyzvaný policajtom aby si tvár odhalil. (§7 ods. 2)

Návštevník je povinný:

 • poslúchať výzvy usporiadateľa, polície a SBS a nesprávať sa násilne. (§7 ods. 1)
 • pri vstupe sa nechať dôkladne prekontrolovať od usporiadateľa (§7 ods. 1)

Tieto body sú hlavné príkazy a nariadenia pre návštevníkov športových podujatí. Sú v podstate priamočiare a neprekvapujúce. Zaujímavé však je povolenie zahaľovať si tvár až kým nie si priamo vyzvaný políciou.

Ďalej sme vybrali niekoľko povinností usporiadateľa a polície.

Usporiadateľ a usporiadateľská služba sú povinní:

 • byť označení reflexnou vestou USPORIADATEĽ – s číslom na prednej a zadnej strane (§5 ods. 3)

Podľa zákona má usporiadateľ právo: kontrolovať účastníkov, znemožniť vstup osobe so zákazom vstupu na štadión, upozorniť účastníkov, aby dodržiavali pokyny a nariadenia, alebo vyviesť účastníkov ak neuposlúchli jeho nariadenia. Zákon tieto právomoci dáva IBA usporiadateľom a nie SBS. Rola SBS je spomenutá iba pri „zabezpečovaní verejného poriadku“.

Povinnosti a rola polície sú podľa zákona v celku nejasné. Keďže o priebeh podujatia sa má starať organizátor, tak zásah polície môže byť iba ak oň usporiadateľ požiada, alebo v prípade, že by sa počas zápasu porušovali ľudské práva. O právomoci polície zasahovať voči divákom zákon nehovorí.

Tento zákon taktiež priniesol dva nové prvky, ktoré pred jeho zavedením neboli u nás známe. Ide o kamerové systémy a zákazy vstupu na štadión. Týmto témam sa chceme venovať podrobnejšie v budúcich článkoch, ale stojí za to sa pozrieť sa aspoň na základne veci.

Podľa zákona sú kluby povinné:

 • na štadiónoch s kapacitou nad 2000, v dvoch najvyšších ligách, mať funkčný kamerový systém. (§10 ods. 1)
 • priestor monitorovaní kamerovým systémom MUSÍ byť označený (§10 ods. 3)
 • záznamy vyhotovené kamerovým systémom sa poskytujú:  Policajnému zboru, prokuratúre,
 • súdom, obciam, obvodným úradom, Slovenskej informačnej službe a Železničnej polícii. (§10 ods. 6)

Futbalový zväz je taktiež povinný:

 • viesť databázu o bezpečnosti na štadiónoch – teda o ľuďoch ktorí porušujú predpisy:  pyrotechnika, „výtržníctvo“, a podobne (§ 11 ods. 1 a 2)
 • táto databáza musí obsahovať ich plné meno, adresu, dátum narodenia a fotografiu (§ 11 ods. 3)
 • databáza je prístupná rovnakým činiteľom, ako zábery z kamerového systému (§ 11 ods. 5)

Postihy:

 •  za neuposlúchnutie usporiadateľa, polície alebo SBS, „výtržnosti a násilné správanie“ je možné dostať pokutu do zhruba € 300. (§ 13 ods. 1)
 • za vnesenie zbraní alebo pyra na štadión, alebo neuposlúchnutie polície na odhalenie tváre (viď vyššie), je možné dostať pokutu do zhruba € 165 (§ 13 ods. 1)
 • Zákaz vstupu na štadión je možné dostať iba za neuposlúchnutie výziev SBS, Usporiadateľa a, alebo, Polície a za násilne ktoré „porušuje verejný poriadok a riadny priebeh podujatia“ (§ 13 ods. 1)

Zákazu vstupom, kamerovým systémom a databáz sa chceme venovať podrobnejšie v ďalšom článku. Pozrieme sa na to ako u nás (ne)fungujú a na úspešné príklady boja proti nim z iných krajín Európy.

Celé znenie zákona 478/2008 Z.Z môžeš nájsť na: http://www.ssfz.sk/data/dokumenty/zakon_479_2008.pdf alebo na online zbierke zákonov www.zbierka.sk

This entry was posted in Právo, Správy - SK/CZ, Články. Bookmark the permalink.